spacer

Document acties

Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen

Bachelor of Science in de criminologische wetenschappen

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Studiepunten : 180

1ste jaar Bachelor criminologie

OPLEIDINGSONDERDEEL

studiepunten

semester

Criminologie

8

1

Politiële en gerechtelijke organisatie

7

2

Biologische antropologie

5

2

Sociologie

6

1

Grondslagen van het (straf)recht

6

1

Statistiek in de criminologie

8

2

Belgische binnenlandse politiek

5

2

Sociale psychologie

5

2

Moraalfilosofie

5

1

Belgisch publiekrecht

5

1

2de jaar Bachelor criminologie

OPLEIDINGSONDERDEEL

studiepunten

semester

Etiologische criminologie

6

1

Criminologie van de strafrechtsbedeling

10

1

Jeugdcriminologie en jeugdrecht

7

1

Europese en internationale instellingen en organisaties

4

2

Kwantitatieve criminologische methoden en technieken

6

1

Kwalitatieve criminologische methoden en technieken

6

2

De welzijnszorg en het sociaal beleid

4

2

Encyclopedie van de criminologische wetenschappen

7

1

Keuzevakken (min.10-max.13 sp)

10/13

 

 

KEUZEVAKKEN IN HET TWEEDE JAAR BACHELOR

- Sociale en politieke leerstelsels

- Logica

- Economie

- Culturele antropologie

- Methodieken maatschappelijk werk

- Demografie

- Sociologie van de moderniteit

- Engels voor criminologen

- Frans voor criminologen

- Overzicht van de historische kritiek

- Sociale agogiek

- Informatica

- Sociale verandering

- Sociale ongelijkheid

- Familierecht

- Onrechtmatige daad en alternatieve schadevergoedingssystemen

- Arbeidsrecht

- Europees recht

- Kwantitatieve en kwalitatieve toegepaste data-analyse en rapportage

- Algemene en historische pedagogiek

- Educatieve interactie en communicatie

- Onderwijsorganisatie en -beleid

- Pedagogische componenten van het leraarschap

- Psychologie van de adolescentie

 

3de jaar Bachelor criminologie

OPLEIDINGSONDERDEEL

studiepunten

semester

Materieel strafrecht

7

1

Formeel strafrecht

7

1

Deontologie en integriteitsbewaking

5

2

Criminografie

5

1

Drugsfenomenen

6

1

Forensisch welzijnswerk

5

1

Stage

14

2

Bachelorproef stagedomein

6

2

Keuzevakken (max. 5 sp)

5

 

 

KEUZEVAKKEN IN HET DERDE JAAR BACHELOR

de keuzevakken uit het tweede jaar bachelor, aangevuld met:

- Internationaal strafrecht

- Bijzonder strafrecht

- Rechten van het kind

- Filosofie en ethiek van de hulpverlening in het welzijnswerk

- Publieke politiestudies (E)

- Private politiestudies (E)

- Kritische criminologie en de strafrechtsbedeling I (E)

- Politieke economie

- Samenlevingsopbouw

- Sociale vaardigheden (communicatie, conflicthantering, gesprekstechnieken, groepsdynamiek)

(E) = in het Engels gedoceerd

 

Meer info